Hørelæreundervisning

Jeg tilbyder undervisning i hørelære for børn og unge – både enkeltundervisning og i korsammenhæng. Jeg benytter mig meget at solfege og rytmesprog og går meget op i at læringen så vidt muligt foregår gennem leg. Når eleverne efterhånden kommer op på et højere niveau, arbejder vi selvfølgelig også med bevidstgørelsen af det de erfaringer de har gjort sig.

Hørelære er et vigtigt fag, fordi det indeholder mange af grundstenene for musikalsk forståelse og udvikling. Jeg synes, det er vigtigt at børn og unge får denne siden af musikken med, hvad enten det er som selvstændigt fag eller som en integreret del af f.eks. en korprøve.